Atrybut size

> Dodaj do ulubionych

Atrybut size służy do określania początkowego rozmiaru kontrolki formularza. W większości przypadków rozmiar ten jest ustalany w pikselach. Wyjątkiem są pola tekstowe i hasłowe, których rozmiar jest określany w liczbie znaków (musi być całkowita). Atrybut ten musi mieć wartość większą od zera. Jeśli nie zostanie zdefiniowany rozmiar kontrolki, przyjmowana jest domyślna wartość 20.

Przykład użycia

Pole tekstowe o wstępnej długości 20 znaków.

<input type="text" size="20" />

Składnia atrybutu size

<nazwa_elementu size="dodatnia_liczba_całkowita" />

Elementy związane z atrybutem size

Od HTML5 atrybut ten ma zastosowanie tylko do elementów input typu text, search, tel, url, email oraz password i select. W pozostałych jest ignorowany.

W HTML 4.01 atrybut size ma zastosowanie do elementów hr, font, input, basefont i select.

Wartości atrybutu size

WartośćOpis
dodatnia_liczba_całkowitaWiększa od zera liczba całkowita określająca rozmiar początkowy elementu.

Obsługa atrybutu size przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Różnice zostały opisane powyżej w sekcji „Elementy związane z atrybutem size”.

Zobacz również