Atrybut data

> Dodaj do ulubionych

Atrybut HTML data określa adres URL zasobu elementu object.

Przykład użycia atrybutu HTML data

<object data="tulipany.jpg" width="700" height="500"></object>

Składnia atrybutu data

<object data="adres-URL-zasobu" width="700" height="500"></object>

Elementy związane z atrybutem data

Atrybut data dotyczy elementu object.

Wartości atrybutu data

Wartością atrybutu data jest adres URL zasobu, do którego odnosi się zawierający go element object. Adres ten może być zarówno ścieżką bezwzględną (np. https://shebang.pl/html/element-object.jpg), jak i ścieżką względną (np. element-object.jpg).

Zobacz również