Atrybut ping

> Dodaj do ulubionych |
Share

Atrybut ping służy do określania adresów URL zasobów, które są zainteresowane powiadomieniami o tym, czy użytkownik kliknął dane łącze. Kliknięcie łącza z atrybutem ping powoduje wysłanie żądania POST przez ten element do „zainteresowanego” programu. Atrybutu tego można używać do kontroli łączy.

Przykłady użycia

Przykład użycia atrybutu ping.

<a href="https//shebang.pl" ping="/sledzeniepingow">shebang.pl</a>

Składnia atrybutu ping

<nazwa_elementu ping="lista adresów URL">

Elementy związane z atrybutem ping

Atrybut ping dotyczy elementów a i area.

Wartości atrybutu ping

Wartość Opis HTML 4.01/XHTML 1.0 HTML5
Lista adresów URL Wartością atrybutu ping może być jeden lub więcej adresów URL oddzielanych spacjami

Obsługa atrybutu ping przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut ping jest nowością języka HTML5.

Zobacz również