Atrybut translate

> Dodaj do ulubionych

Atrybut translate służy do określania, czy zawartość atrybutów i tekst elementu mają być tłumaczone w procesie lokalizacji strony internetowej, czy nie. Atrybut ten może być przydatny np. do wykluczania z tłumaczenia poleceń programów, instrukcji programistycznych itp.

Przykład użycia

W poniższym przykładzie z lokalizacji wyłączony jest element kbd.

<!DOCTYPE HTML>
<html> <!-- default on the root element is translate=yes -->
 <head>
  <title>The Bee Game</title> <!-- implied translate=yes inherited from ancestors -->
 </head>
 <body>
  <p>The Bee Game is a text adventure game in English.</p>
  <p>When the game launches, the first thing you should do is type
  <kbd translate=no>eat honey</kbd>. The game will respond with:</p>
  <pre><samp translate=no>Yum yum! That was some good honey!</samp></pre>
 </body>
</html>

Źródło przykładu: WHATWG

Składnia atrybutu translate

<nazwa_elementu translate="yes|no">

Elementy związane z atrybutem translate

Atrybut translate dotyczy wszystkich elementów języka HTML5.

Wartości atrybutu translate

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
noOznacza, że element ma nie być tłumaczony
pusty_łańcuchTo samo, co yes
yesOznacza, że element ma być tłumaczony

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut translate jest nowością języka HTML5.

Uwagi

Jeśli element nie ma zdefiniowanego atrybutu translate, to dziedziczy ustawienie tego atrybutu po elemencie nadrzędnym. Jeśli żaden z elementów nadrzędnych nie ma atrybutu translate, domyślnie element jest traktowany jako przeznaczony do tłumaczenia.