Atrybut abbr

> Dodaj do ulubionych

Atrybut HTML abbr reprezentuje opis, streszczenie, rozwinięcie lub przeformułowanie innymi słowami zawartości komórki nagłówka tabeli HTML.

Nie wywołuje one wizualnego efektu na stronie internetowej w zwykłych przeglądarkach, ale jest wykorzystywany na przykład przez technologie pomocnicze, takie jak czytniki ekranu używane przez osoby z wadami wzroku.

Przykład użycia atrybutu HTML abbr

<table>
 <tr>
  <th abbr="Rok poprzedni">2017</th>
  <th abbr="Rok następny">2019</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>20 000</td>
  <td>30 000</td>
 </tr>
</table>

Składnia atrybutu abbr

<th abbr="tekst">

Elementy związane z atrybutem abbr

Atrybut abbr jest związany z elementem HTML th reprezentującym komórkę nagłówka tabeli HTML.

Wartości atrybutu abbr

Wartością atrybutu abbr jest zwykły tekst reprezentujący opis zawartości komórki nagłówka tabeli.