Atrybut class

> Dodaj do ulubionych

Atrybut class służy do przypisywania elementom klas, których następnie można używać w arkuszach stylów CSS. Klas najczęściej używa się do stylizowania elementów za pomocą CSS, ale czasami są one też wykorzystywane do manipulowania elementami struktury DOM dokumentów przy użyciu JavaScriptu.

Przykład użycia

Akapit przypisany do klasy uwaga.

<p class="uwaga">Na ten aspekt należy zwrócić szczególną uwagę...</p>

Składnia atrybutu class

<nazwa_elementu class="nazwa_klasy inna_nazwa_klasy kolejna_nazwa_klasy">

Elementy związane z atrybutem class

W HTML5 atrybut class można definiować dla wszystkich elementów, natomiast w HTML 4.01 — dla wszystkich elementów oprócz base, basefont, head, html, meta, param, script oraz title.

Wartości atrybutu class

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
nazwa_klasyWartością atrybutu class może być dowolna liczba nazw klas rozdzielonych spacjami. Nazwy klas muszą spełniać określone kryteria:
  • Muszą zaczynać się od małej lub wielkiej litery alfabetu łacińskiego
  • Mogą zawierać małe i wielkie litery, cyfry, łączniki oraz znaki podkreślenia

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W języku HTML5 atrybut class jest tzw. atrybutem globalnym, tzn. może być stosowany do wszystkich elementów. Natomiast w HTML 4.01 atrybut ten jest dozwolony dla wszystkich elementów oprócz base, basefont, head, html, meta, param, script oraz title.

Uwaga

Na stronie może znajdować się wiele elementów przypisanych do tej samej klasy. Tym klasy różnią się od identyfikatorów, które muszą być niepowtarzalne w skali pojedynczej strony.