Kurs CSS

> Dodaj do ulubionych

Jakiś socjolog przyjechał z gotowym referatem, który mieliśmy wszyscy przeczytać. Zabrałem się do czytania i oczy wyszły mi na wierzch: nie wiedziałem, gdzie góra, gdzie dół!… ale wreszcie powiedziałem sobie: „Przerwę i przeczytam powoli jedno zdanie, może uda mi się wydedukować, o co w tym wszystkim chodzi”.

Przerwałem, więc – w przypadkowym miejscu – i przeczytałem następne zdanie bardzo uważnie. Nie pamiętam go dokładnie, ale brzmiało to mniej więcej tak: „Indywidualny członek zbiorowości społecznej często otrzymuje informacje wizualnymi kanałami symbolicznymi”. Po dokładnej analizie byłem w stanie przełożyć to zdanie na ludzki język. A co ono znaczy? „Ludzie czytają”.

Richard P. Feynman, Pan raczy żartować, panie Feynman! Przypadki ciekawego człowieka. Tłum. Tomasz Bieroń. Wyd. Znak, Kraków 2007

To jest podręcznik CSS dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych użytkowników Kaskadowych arkuszy stylów. Jeśli jeszcze nie znasz tej technologii, to lepiej zacznij naukę od Kursu HTML i CSS, ponieważ zawarte tu informacje są dość szczegółowe, przez co możesz czuć się jak Feynman czytający referaty z socjologii.

Wiele informacji może wydać Ci się nadmiernie rozbudowanych i niepotrzebnie szczegółowych, ale to dlatego, że aby docenić ich dokładność, trzeba utworzyć kilka stron i stracić parę godzin na dociekanie, dlaczego coś nie działa tak, „jak powinno”.

P.S. W Kursie HTML i CSS też spotkasz się z Feymnanem i paroma innymi niezwykle barwnymi postaciami ze świata nauki i techniki.

(…) Nie było w tym wszystkim zbyt wiele treści: „Czasem ludzie czytają, czasem słuchają radia” i tak dalej, napisane tak skomplikowanym językiem, że z początku nic nie rozumiałem, ale kiedy już złamałem szyfr, okazało się, że nic tam nie ma.

Richard P. Feynman, Pan raczy żartować, panie Feynman! Przypadki ciekawego człowieka. Tłum. Tomasz Bieroń. Wyd. Znak, Kraków 2007

Lektura Kursu HTML i CSS będzie jak złamanie podstawowego szyfru, dzięki czemu bez trudu zaczniesz rozumieć także treść tego podręcznika i podczas jego czytania będziesz czuć się jak ryba w wodzie. Mam tylko nadzieję, że na koniec nie pomyślisz: „Tu też nic nie ma”…

Jeśli jesteś średniozaawansowanym lub zaawansowanym użytkownikiem CSS, to być może informacje zawarte w tym podręczniku okażą się dla Ciebie przydatne.

Struktura kursu CSS

Ten kurs CSS jest tak skonstruowany, że jego poszczególne rozdziały łączą się ze sobą dość luźno, dzięki czemu nie trzeba ich czytać po kolei, choć jest to zalecane.

Ponadto jest podzielony na dwie części: teoretyczną i kompendium wiedzy.

W części teoretycznej znajduje się dokładny opis teoretycznych aspektów i pojęć technologii CSS, takich jak na przykład kaskada, dziedziczenie, model formatowania wizualnego, typy wartości i wiele innych. Niektóre z nich są już opisane w podstawowym zakresie w Kursie HTML i CSS, ale tutaj są przedstawione znacznie bardziej szczegółowo.

Kompendium wiedzy na temat CSS zawiera opis większości własności CSS oraz technik posługiwania się nimi w codziennej pracy. Ta część jest podzielona na kategorie typu Obramowanie w CSS, Selektory CSS itd., według sekcji teoretycznej. Opis teoretyczny wprowadza do danego tematu, a „pod nim” można znaleźć zbiór stron zawierających dokładne opisy należących do niego własności lub innych elementów technologii CSS.

Poniżej znajduje się szczegółowy spis treści tego kursu.

Kurs CSS – szczegółowy spis treści

 1. Rozdział 1. Wprowadzenie
 2. Ważne pojęcia
 3. Fizyczne i logiczne własności CSS
 4. Specyfikacje CSS
 5. Stopnie dojrzałości specyfikacji
 6. Migawki
 7. Obsługa błędów w CSS
 8. Rozdział 2. Jednostki i typy wartości CSS
 9. Podstawowe pojęcia
 10. Wartości globalne CSS
 11. Typy tekstowe
 12. Identyfikatory
 13. Słowa kluczowe
 14. Identyfikatory niestandardowe
 15. Adresy URL
 16. Łańcuchy znaków
 17. Typy liczbowe
 18. Liczby całkowite i ułamkowe
 19. Wartości procentowe
 20. Liczby z jednostką
 21. Jednostki długości CSS
 22. Względne jednostki długości
 23. Bezwzględne jednostki długości
 24. Kąty
 25. Czas trwania
 26. Rozdzielczość
 27. Częstotliwość
 28. Inne typy
 29. Obrazy
 30. Kolory
 31. Pozycja
 32. Wartości opcjonalne
 33. Nieobsługiwane wartości
 34. Rozdział 3. Kolory CSS
 35. Słowa kluczowe
 36. Nazwy kolorów CSS
 37. Kolory systemowe
 38. Słowa kluczowe transparent i currentcolor
 39. Przestrzeń barw sRGB
 40. Funkcje rgb() i rgba()
 41. Notacja szesnastkowa (heksadecymalna)
 42. Funkcje hsl() i hsla()
 43. Funkcja hwb()
 44. Przestrzeń barw CIE Lab
 45. Przestrzeń barw LCH
 46. Przestrzeń barw Oklab
 47. Przestrzeń barw Oklch
 48. Słowa kluczowe
 49. Inne przestrzenie barw
 50. Połączenie dwóch kolorów
 51. Sprawdzanie obsługi przestrzeni barw
 52. Rozdział 4. Model formatowania wizualnego CSS
 53. Pola blokowe i pola śródliniowe
 54. Anonimowe pola blokowe
 55. Anonimowe pola śródliniowe
 56. Tryby rozmieszczenia pól elementów
 57. Układ normalny
 58. Pozycjonowanie względne
 59. Układ pól pływających
 60. Pozycjonowanie absolutne
 61. Niezależne konteksty formatowania
 62. Rozdział 5. Model polowy
 63. Budowa pola CSS
 64. Standardowy model polowy
 65. Alternatywny model polowy
 66. Pola śródliniowe w modelu polowym
 67. Marginesy pól śródliniowych
 68. Dopełnienie pól śródliniowych
 69. Obramowanie pól śródliniowych
 70. Ustawienia szerokości i wysokości
 71. Rozdział 6. Kaskada CSS
 72. Źródła pochodzenia arkuszy stylów
 73. Algorytm kaskady CSS
 74. Słowo kluczowe !important
 75. Precyzja selektorów
 76. Rozdział 7. Dziedziczenie CSS
 77. Własności dziedziczone
 78. Kiedy dziedziczenie nie działa
 79. Własności niedziedziczone
 80. Słowo kluczowe inherit
 81. Słowo kluczowe initial
 82. Słowo kluczowe unset
 83. Słowa kluczowe revert i rever-layer
 84. Rozdział 8. Selektory CSS
 85. Budowa selektora CSS
 86. Rozróżnianie wielkości liter w selektorach
 87. Selektory proste
 88. Selektor uniwersalny
 89. Selektor typu
 90. Selektor atrybutu
 91. Selektor klasy
 92. Selektor identyfikatora
 93. Selektor pseudoklasy
 94. Selektor pseudoelementu
 95. Kombinatory
 96. Kombinator potomka
 97. Kombinator dziecka
 98. Kombinator przystającego elementu siostrzanego
 99. Kombinator dowolnego elementu siostrzanego
 100. Grupowanie selektorów
 101. Precyzja selektorów
 102. Rozdział 9. Pseudoklasy CSS
 103. Składnia pseudoklas CSS
 104. Klasyfikacja pseudoklas
 105. Pseudoklasy językowe
 106. Pseudoklasy kombinacji logicznych
 107. Pseudoklasy lokalizacji
 108. Pseudoklasy interakcji z użytkownikiem
 109. Pseudoklasy stanu prezentacji elementów
 110. Pseudoklasy elementów wejściowych
 111. Pseudoklasy struktury drzewa
 112. Rozdział 10. Pseudoelementy CSS
 113. Składnia pseudoelementów
 114. Pseudoelementy w selektorach złożonych
 115. Pseudoelementy z pseudoklasami
 116. Lista pseudoelementów
 117. Rozdział 11. Dopełnienie CSS
 118. Dozwolone wartości
 119. Dopełnienie a wymiary elementu
 120. Dopełnienie fizyczne i dopełnienie logiczne
 121. Lista własności dopełnienia
 122. Rozdział 12. Marginesy CSS
 123. Dozwolone wartości
 124. Marginesy fizyczne i marginesy logiczne
 125. Scalanie marginesów
 126. Kiedy marginesy są scalane
 127. Scalanie marginesów ujemnych
 128. Scalanie trzech marginesów
 129. Kiedy marginesy nie są scalane
 130. Marginesy ujemne
 131. Centrowanie poziome elementów
 132. Lista własności marginesów
 133. Rozdział 13. Obramowanie CSS
 134. Właściwości obramowania
 135. Obramowanie a obrys
 136. Obramowanie fizyczne i logiczne
 137. Lista własności obramowania
 138. Rozdział 14. Określanie rozmiarów w CSS
 139. Wymiary naturalne oraz pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego
 140. Określanie dokładnych rozmiarów
 141. Wymiary obrazów
 142. Określanie przedziałów szerokości i wysokości
 143. Przepełnienie treścią
 144. Rozdział 15. Grafika w CSS
 145. Metody definiowania grafik w CSS
 146. Formaty i rodzaje grafiki obsługiwane w CSS
 147. Rozdział 16. Stylizacja grafik w CSS
 148. Dodawanie obrazów do strony
 149. Kontrolowanie sposobu renderowania obrazu
 150. Zachowywanie proporcji obrazu
 151. Pozycjonowanie obrazu w kontenerze
 152. Środkowanie obrazów
 153. Responsywne obrazy
 154. Dodawanie efektu cienia do obrazów
 155. Ustawianie przezroczystości obrazów
 156. Zaokrąglanie rogów obrazów
 157. Tworzenie okrągłych obrazów
 158. Otaczanie obrazów tekstem
 159. Podsumowanie
 160. Rozdział 17. Tła w CSS
 161. Podstawowe wiadomości o tłach
 162. Ustawianie koloru tła
 163. Ustawianie obrazu tła
 164. Własność background-image
 165. Kontrola powielania obrazu w tle
 166. Pozycjonowanie obrazu w tle
 167. Określanie rozmiaru obrazu w tle
 168. Obrazy w tle elementów przewijanych
 169. Określanie punktu początkowego tła
 170. Wybieranie miejsca obcięcia obrazu tła
 171. Mieszanie obrazów w tle
 172. Zbiorcze definiowanie własności tła
 173. Rozdział 18. Gradienty w CSS
 174. Typy gradientów
 175. Gradient liniowy
 176. Zwiększanie liczby kolorów
 177. Wybór kierunku gradientu
 178. Zmiana kąta gradientu
 179. Gradienty dla zaawansowanych
 180. Obszar gradientu
 181. Linia gradientu
 182. Punkty koloru
 183. Wskazówki kolorów
 184. Metody interpolacji kolorów
 185. Podsumowanie składni gradientu liniowego
 186. Gradient promienisty
 187. Określanie kształtu
 188. Określanie rozmiaru
 189. Określanie położenia środka
 190. Gradient stożkowy
 191. Różnica między gradientem promienistym a gradientem stożkowym
 192. Gradienty powtarzalne
 193. Rozdział 19. Czcionki, fonty, kroje pisma
 194. Rodziny fontów i odmiany pisma
 195. Linie pisma i metryki fontów
 196. Ustawianie rozmiaru pisma
 197. Rozmiar na sztywno w pikselach
 198. Rozmiar pisma zależny od rozmiaru pisma elementu nadrzędnego
 199. Rozmiar pisma zależny od szerokości obszaru widoku
 200. Słowa kluczowe
 201. Inne
 202. Ustawianie grubości pisma
 203. Kursywa i pismo pochyłe
 204. Wybór odmiany pisma o określonej szerokości
 205. Własność zbiorcza font
 206. Fonty zmienne
 207. Osie fontu zmiennego
 208. Dołączanie fontów do strony
 209. Lista własności fontów i krojów pisma