HTML dla początkujących – Kurs HTML i CSS

> Dodaj do ulubionych

Pierwszy rozdział pewnej książki na temat termodynamiki i mechaniki statystycznej zaczyna się od następujących słów:

Ludwig Boltzmann, który większość życia poświęcił na studiowanie mechaniki statystycznej, stracił życie w 1906 roku z własnej ręki. Paul Ehrenfest, który kontynuował jego dzieło, zmarł w podobny sposób w 1933 roku. Teraz nasza kolej na studiowanie mechaniki statystycznej. Być może będzie trzeba podejść do tego tematu ostrożnie.

Na szczęście technologie HTML i CSS nie są tak skomplikowane, jak termodynamika i mechanika statystyczna, więc już na starcie jesteśmy w lepszej sytuacji niż wielu studentów fizyki. Ufff…

Ten kurs HTML dla początkujących uczy całkowicie od zera CSS i HTML. Poradnik ten jest odpowiedni dla każdej osoby, która chce nauczyć się tworzyć strony internetowe bez względu na obecny stan swojej wiedzy na temat tych technologii.

Podczas przygotowywania tego kursu nie zostały przyjęte jakiekolwiek założenia, że użytkownik już coś umie. Dlatego zawiera on wprowadzenie od podstaw zarówno do języków HTML5 i CSS, jak i do najważniejszych narzędzi używanych podczas tworzenia stron internetowych, takich jak edytory kodu źródłowego, edytory grafiki, czy przeglądarki internetowe.

Jeśli chcesz poznać HTML–CSS, kurs ten jest dla Ciebie idealnym wyborem. Poznasz w nim w pełni język HTML oraz wszystkie najważniejsze elementy technologii CSS (przynajmniej taką mam nadzieję).

Rozdziały tego kursu HTML i CSS tworzą spójną całość, więc najlepiej jest czytać je po kolei. W szczególności dotyczy to osób początkujących. Jeśli posiadasz już wiedzę na temat tych technologii, to bez problemu możesz czytać rozdziały także na wyrywki.

Ważne informacje o kursie

Ten kurs jest podzielony na dwie części – wprowadzającą i zaawansowaną. Druga część została nazwana w ten sposób z braku lepszego słowa, ale tak naprawdę nie zawiera opisu żadnych kosmicznych technik tylko dla zaawansowanych użytkowników z 20-letnim doświadczeniem.

W części wprowadzającej poznasz podstawowe narzędzia do tworzenia stron internetowych, strukturę dokumentu HTML5, całkiem sporą garść elementów HTML5 oraz ich budowę, podstawy i niektóre najważniejsze elementy technologii CSS, a także trzy niezwykle ciekawe osoby ze świata nauki i programowania.

Głównym tematem drugiej części jest ogólna struktura treści strony internetowej. Nauczysz się w niej tworzyć nagłówki, menu, stopki, paski boczne, formularze, tabele, listy itp. konstrukcje. Jeśli interesuje Cię szczegółowy wykaz poruszanych tematów w obu częściach, spójrz na spis treści, który znajduje się poniżej.

Szczegółowe menu kursu

 1. Rozdział 1. Wprowadzenie
 2. HTML – język znaczników
 3. Czym jest element HTML
 4. HTML i CSS – papużki nierozłączki
 5. Na HTML i CSS świat się nie kończy
 6. Do czego służy JavaScript
 7. JavaScript to nie Java
 8. Do czego służy PHP
 9. Zwięzła historia języka HTML
 10. Podsumowanie
 11. Rozdział 2. Edytory HTML, CSS i grafiki
 12. Edytory HTML i CSS
 13. Notepad++
 14. Sublime Text
 15. Dreamweaver
 16. Pająk
 17. Visual Studio Code
 18. Edytory grafiki
 19. Rozdział 3. Podstawy Visual Studio Code
 20. Pobieranie i instalacja
 21. Pierwsze uruchomienie
 22. Rozpoczęcie pracy
 23. Tworzenie pierwszego pliku HTML
 24. Podstawowe funkcje edytora
 25. Wtyczka Emmet do Visual Studio Code
 26. Mnożenie elementów
 27. Generowanie zagnieżdżonych elementów
 28. Elementy siostrzane
 29. Szablon strony HTML
 30. Instalacja rozszerzeń
 31. Podsumowanie
 32. Ćwiczenia
 33. Rozdział 4. Kompletne środowisko pracy
 34. Potrzebne programy
 35. Struktura katalogów
 36. Czym jest rozszerzenie pliku
 37. Pliki .html
 38. Pokazywanie rozszerzeń wszystkich plików
 39. Wprowadzanie drobnych zmian
 40. Podsumowanie
 41. Ćwiczenia
 42. Rozdział 5. Struktura dokumentu HTML
 43. Przykładowa strona
 44. Kod źródłowy
 45. Struktura dokumentu
 46. Deklaracja typu dokumentu
 47. Element główny dokumentu
 48. Nagłówek dokumentu
 49. Treść główna dokumentu
 50. Komentarze
 51. Usuwanie błędów
 52. HTMLHint
 53. Walidator W3C
 54. Podsumowanie
 55. Ćwiczenia
 56. Rozdział 6. Składnia i rodzaje elementów HTML
 57. Elementy parzyste
 58. Elementy puste
 59. Elementy blokowe i śródliniowe
 60. Elementy blokowe
 61. Elementy śródliniowe
 62. Drzewo dokumentu HTML
 63. Zagnieżdżanie elementów HTML
 64. Podsumowanie
 65. Ćwiczenia
 66. Rozdział 7. Atrybuty HTML
 67. Atrybuty treści
 68. Atrybuty obsługi zdarzeń
 69. Atrybuty IDL
 70. Atrybuty logiczne
 71. Atrybuty globalne
 72. Podsumowanie
 73. Rozdział 8. Akapity, nagłówki i złamania wiersza
 74. Nagłówki HTML
 75. Dodawanie nagłówków do strony
 76. Akapity HTML
 77. Wcięcia kodu
 78. Złamania wiersza
 79. Złamanie bezwarunkowe (br)
 80. Złamanie warunkowe (wbr)
 81. Podsumowanie
 82. Ćwiczenia
 83. Rozdział 9. Dodawanie obrazów do stron internetowych
 84. Element img
 85. Źródło obrazu – atrybut src
 86. Ścieżki do plików
 87. Ścieżki bezwzględne
 88. Ścieżki względne
 89. Ruch w dół struktury katalogów
 90. Adresy URL
 91. Protokół
 92. Domena
 93. Opis alternatywny – atrybut alt
 94. Wymiary obrazu – atrybuty width i height
 95. Wstawianie obrazu na stronę
 96. Podsumowanie
 97. Rozdział 10. Przygotowywanie grafiki na stronę
 98. Podstawy edytora Paint.NET
 99. Pobieranie i instalacja Paint.NET
 100. Otwieranie pliku
 101. Zmiana wymiarów obrazu
 102. Wybór formatu grafiki
 103. Zapisywanie obrazu w wybranym formacie
 104. Podsumowanie
 105. Ćwiczenia
 106. Rozdział 11. Podstawy CSS
 107. Domyślne style przeglądarek
 108. Co by tu jeszcze… poprawić
 109. Anatomia arkusza stylów
 110. Selektory CSS
 111. Własności CSS
 112. Własności marginesów
 113. Scalanie marginesów
 114. Wartości CSS
 115. Jednostki długości
 116. Jednostki względne
 117. Jednostki bezwzględne
 118. Jednostki kolorów
 119. Notacja szesnastkowa
 120. Przezroczystość, czyli kanał alfa
 121. Kolory w Paint.NET
 122. Przykład użycia wartości koloru
 123. Komentarze w CSS
 124. Sprawdzanie poprawności i porządkowanie kodu CSS
 125. Podsumowanie
 126. Ćwiczenia
 127. Rozdział 12. Dołączanie CSS do strony
 128. Zewnętrzny CSS
 129. Reguła @import
 130. Wewnętrzny CSS
 131. Śródliniowy CSS
 132. Dodawanie wielu arkuszy stylów do strony
 133. Kaskada CSS
 134. Precyzja selektorów
 135. As z rękawa, czyli deklaracja !important
 136. Dziedziczenie CSS
 137. Podsumowanie
 138. Ćwiczenia
 139. Rozdział 13. Cytaty w HTML
 140. Określanie szerokości elementów
 141. Środkowanie elementów
 142. Baza HTML
 143. Cytaty blokowe
 144. Właściwości obramowania
 145. Dopełnienie
 146. Cytat z nazwiskiem autora w pakiecie
 147. Cytaty śródliniowe
 148. Tytuły utworów
 149. Podsumowanie
 150. Ćwiczenia
 151. Rozdział 14. Encje HTML i CSS
 152. Encje HTML
 153. Encje nazwane
 154. Encje dziesiętne
 155. Encje szesnastkowe
 156. Encje CSS
 157. Najczęściej używane encje
 158. Podsumowanie
 159. Ćwiczenia
 160. Rozdział 15. Rodzaje wyróżnienia tekstu
 161. Baza HTML
 162. Ważne fragmenty tekstu
 163. Zwracanie uwagi czytelnika
 164. Emfaza
 165. Odmienność od kontekstu
 166. Selektor atrybutu
 167. Cyfrowy zakreślacz
 168. Inne wyróżnienia
 169. Klasy
 170. Podsumowanie
 171. Często mylone elementy
 172. Ćwiczenia
 173. Rozdział 16. Łącza HTML
 174. Łącza do stron i innych plików
 175. Adresy względne i bezwzględne
 176. Obrazy jako łącza
 177. Łącza w obrębie strony
 178. Identyfikatory elementów
 179. Identyfikator fragmentu
 180. Selektor identyfikatora
 181. Stylizacja łączy
 182. Pseudoklasy
 183. Pseudoklasy do stylizowania łączy
 184. Inne pseudoklasy
 185. Linki wychodzące
 186. Pseudoelementy
 187. Liczba Erdősa
 188. Podsumowanie
 189. Ćwiczenia
 190. Rozdział 17. Teksty naukowo-techniczne i redakcja tekstu
 191. Strona bazowa
 192. Definicje pojęć
 193. Indeks górny i dolny
 194. Własność vertical-align
 195. Zmienne i niewiadome
 196. Redakcja tekstu
 197. Wstawianie i usuwanie tekstu
 198. Oznaczanie błędów
 199. Własności text-decoration-*
 200. Pozycjonowanie zdjęcia
 201. Podsumowanie
 202. Ćwiczenia
 203. Rozdział 18. Teksty informatyczne
 204. Baza HTML
 205. Dane wprowadzane przez użytkownika
 206. Skróty klawiszowe
 207. Polecenia
 208. Elementy interfejsu użytkownika
 209. Wyniki działania programów
 210. Fragmenty kodu źródłowego
 211. Podsumowanie
 212. Ćwiczenia
 213. Rozdział 19. Właściwości czcionki w CSS
 214. Typy kroju pisma
 215. Rodziny czcionek, czyli własność font-family
 216. Dołączanie fontów do stron
 217. Google Fonts
 218. Reguła @font-face
 219. Fonty z ikonami
 220. Własność zbiorcza font
 221. Podsumowanie
 222. Ćwiczenia
 223. Rozdział 20. Podsumowanie semantyki tekstu
 224. Obecna struktura katalogów
 225. Zewnętrzny plik CSS
 226. Podsumowanie poznanych elementów HTML
 227. Podsumowanie poznanych własności CSS
 228. Co szykuje nam przyszłość
 229. Rozdział 21. Struktura strony HTML5
 230. Podstawowe elementy konstrukcyjne strony
 231. Struktura strony głównej
 232. Dodatkowe elementy konstrukcyjne
 233. Treść strony głównej
 234. Podsumowanie
 235. Rozdział 22. Listy HTML
 236. Listy uporządkowane
 237. Listy nieuporządkowane
 238. Listy definicji
 239. Paski narzędzi
 240. Zagnieżdżanie list
 241. Stylizacja list
 242. Własność list-style-type
 243. Własność list-style-position
 244. Własność list-style-image
 245. Pseudoelement ::marker
 246. Podsumowanie
 247. Ćwiczenia
 248. Rozdział 23. Stylizacja strony głównej
 249. Stylizacja elementu body
 250. Ustawianie szerokości elementu
 251. Model polowy CSS
 252. Stylizacja nagłówka strony – header
 253. Stylizacja treści głównej – main
 254. Stylizacja stopki – footer
 255. Podsumowanie
 256. Ćwiczenia
 257. Rozdział 24. Menu rozwijane w CSS
 258. Pozycjonowanie elementów w CSS
 259. Pozycjonowanie absolutne lub bezwzględne
 260. Pozycjonowanie relatywne lub względne
 261. Pozycjonowanie kleiste i na stałe
 262. Budowa menu rozwijanego w CSS
 263. Podsumowanie
 264. Ćwiczenia
 265. Rozdział 25. Budowa podstron
 266. Struktura części środkowej
 267. Podstawy Flexboksa
 268. Własność flex-direction
 269. Własność flex-wrap
 270. Własność justify-content
 271. Własność align-items
 272. Struktura sekcji treści właściwej
 273. Stylizacja elementu main
 274. Struktura paska bocznego
 275. Stylizacja paska bocznego
 276. Stylizacja komponentów paska bocznego
 277. Dodawanie treści artykułów
 278. Dane autora witryny
 279. Podsumowanie
 280. Ćwiczenia
 281. Rozdział 26. Formularze HTML
 282. Schemat przykładowego formularza
 283. Element form
 284. Protokół HTTP
 285. Metoda HTTP GET
 286. Metoda HTTP POST
 287. Element input
 288. Pola typu tekstowego
 289. Przyciski radiowe
 290. Pola wyboru
 291. Przyciski zatwierdzania i resetowania
 292. Listy rozwijane
 293. Obszar tekstowy
 294. Własność CSS resize
 295. Grupowanie elementów formularza
 296. Zestawienie elementów formularzy HTML
 297. Podsumowanie
 298. Ćwiczenia
 299. Rozdział 27. Dostosowywanie strony do urządzeń mobilnych
 300. Narzędzia dla programistów przeglądarek
 301. Element meta viewport
 302. Zapytania medialne
 303. Dostosowywanie naszej witryny do urządzeń mobilnych
 304. Strona główna
 305. Podstrony
 306. Podsumowanie
 307. Ćwiczenia
 308. Rozdział 28. Tabele HTML
 309. Najprostsza tabela HTML
 310. Wersja z semantycznym nagłówkiem
 311. Scalanie wierszy i kolumn
 312. Formatowanie kolumn
 313. Nagłówek, treść właściwa i stopka tabeli
 314. Podpis tabeli
 315. Stylizacja tabel za pomocą CSS
 316. Określanie układu tabeli
 317. Stylizacja obramowania komórek
 318. Położenie podpisu
 319. Pokazywanie i ukrywanie pustych komórek
 320. Tabele w naprzemienne paski
 321. Podsumowanie
 322. Rozdział 29. Pozostałe elementy HTML
 323. Elementy interaktywne HTML5
 324. Elementy treści osadzonej
 325. Responsywne grafiki
 326. Audio i wideo
 327. Elementy skryptowe
 328. Podsumowanie
 329. Rozdział 30. Podsumowanie kursu
 330. Specyfikacje HTML
 331. Specyfikacje CSS
 332. Programowanie po stronie klienta
 333. Technologie serwerowe
 334. Inne

Licencje

Autor: Łukasz Piwko