Atrybut mediagroup

> Dodaj do ulubionych

Atrybut mediagroup służy do grupowania elementów multimedialnych. Jeśli na stronie jest kilka elementów multimedialnych odwołujących się do tego samego zasobu, to korzystają one z jednego żądania sieciowego. Można to wykorzystać do wydajnego odtwarzania dwóch ścieżek wideo z tego samego źródła w dwóch różnych miejscach na ekranie. Dzięki atrybutowi mediagroup elementy te można zsynchronizować.

Przykład użycia

W poniższym przykładzie na główną ścieżkę wideo pliku nałożona jest ścieżka interpretera języka migowego. Użyto do tego celu dwóch plików wideo, arkuszy stylów CSS oraz domyślnego kontrolera MediaController:

<article>
 <style scoped>
  div { margin: 1em auto; position: relative; width: 400px; height: 300px; }
  video { position; absolute; bottom: 0; right: 0; }
  video:first-child { width: 100%; height: 100%; }
  video:last-child { width: 30%; }
 </style>
 <div>
  <video src="movie.vid#track=Video&amp;track=English" autoplay controls mediagroup=movie></video>
  <video src="movie.vid#track=sign" autoplay mediagroup=movie></video>
 </div>
</article>

Źródło przykładu:HTML5 Edition for Web Authors revision 1.4856.

Składnia atrybutu mediagroup

<nazwa_elementu mediagroup="tekst">

Elementy związane z atrybutem mediagroup

Atrybut mediagroup dotyczy elementów audio i video.

Wartości atrybutu mediagroup

WartośćOpis
tekstNazwa grupy mediów, do której jest przypisany element

Obsługa atrybutu mediagroup przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut mediagroup jest dostępny tylko w języku HTML5.