Atrybut readonly

> Dodaj do ulubionych

Atrybut logiczny readonly sprawia, że użytkownik może odczytać zawartość elementu, ale nie może jej zmieniać. Elementy tylko do odczytu można aktywować (także za pomocą klawisza Tab) i zaznaczać oraz kopiować ich zawartość.

Przykłady użycia

Element input tylko do odczytu.

<input type="text" readonly>

Składnia atrybutu readonly

<nazwa_elementu disabled="readonly" />

<nazwa_elementu readonly>

Elementy związane z atrybutem readonly

Atrybut readonly dotyczy elementów input (nie licząc typów hidden, range, color, checkbox, radio, file oraz button) i textarea.

Wartości atrybutu readonly

Atrybut readonly jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <input readonly>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <input readonly="readonly" />

Obsługa atrybutu readonly przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Brak.