Atrybut autocomplete

> Dodaj do ulubionych

Atrybut autocomplete pozwala kontrolować funkcję automatycznego uzupełniania pól formularzy, tzn. umożliwia jej włączenie lub wyłączenie w zależności od potrzeby.

Przykład użycia

Formularz z włączoną funkcją automatycznego uzupełniania pól.

<form action="skrypt.php" method="post" autocomplete="on">
  Imię: <input type="text" name="imie" />
  Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko" />
  <input type="submit" />
</form>

Składnia atrybutu autocomplete

<nazwa_elementu autocomplete="on|off">

Elementy związane z atrybutem autocomplete

Atrybut autocomplete dotyczy elementów form i input.

Wartości atrybutu autocomplete

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
onFunkcja automatycznego uzupełniania formularza jest włączona
offFunkcja automatycznego uzupełniania formularza jest wyłączona
Wartość domyślnaon

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut autocomplete jest nowością języka HTML5.