Atrybut srcdoc

> Dodaj do ulubionych

Atrybut srcdoc zawiera kod HTML dokumentu osadzanego na stronie internetowej za pomocą elementu iframe. Jeśli wraz z atrybutem srcdoc zostanie zdefiniowany atrybut src, pierwszeństwo ma atrybut srcdoc.

Przykład użycia

Dokument osadzony w elemencie iframe.

<iframe srcdoc="<p>Treść dokumentu osadzonego...<p>"></iframe>

Składnia atrybutu srcdoc

<iframe srcdoc="kod_HTML_dokumentu">

Elementy związane z atrybutem srcdoc

Atrybut srcdoc dotyczy elementu iframe.

Wartości atrybutu srcdoc

WartośćOpis
kod_HTML_dokumentu

Kod źródłowy dokumentu osadzonego na stronie internetowej. Każdy dokument osadzony może składać się z poniższych elementów w podanej kolejności:

  1. Dowolna liczba komentarzy i spacji
  2. Definicja typu dokumentu (DOCTYPE)
  3. Dowolna liczba komentarzy i spacji
  4. Element główny html
  5. Dowolna liczba komentarzy i spacji

Obsługa atrybutu srcdoc przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut srcdoc jest nowy w języku HTML5.

Zobacz również