Atrybut scope

> Dodaj do ulubionych |
Share

Atrybut HTML scope określa komórki tabeli, do których odnosi się komórka nagłówka (reprezentowana przez element th). Może mieć następujące wartości: row, col, rowgroup i colgroup.

Przykład użycia atrybutu HTML scope

<table>
 <tr>
  <th scope="col">Owoc</th>
  <th scope="col">Ilość</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Jabłka</td>
  <td>20 kg</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Gruszki</td>
  <td>10 kg</td>
 </tr>
</table>

Składnia atrybutu scope

<th scope="col|row|colgroup|rowgroup">Nagłówek</th>

Elementy związane z atrybutem scope

Atrybut HTML scope jest związany z elementem nagłówka tabeli th.

Wartości atrybutu scope

Wartość Opis
col Komórka nagłówka odnosi się do komórek kolumny, do której należy
colgroup Komórka nagłówka odnosi się do komórek należących do grupy kolumn
row Komórka nagłówka odnosi się do wszystkich komórek wiersza, do którego należy
rowgroup Komórka nagłówka odnosi się do komórek należących do grupy wierszy
Brak Jeśli atrybut scope jest niezdefiniowany lub ma inną wartość niż row, col, rowgroup lub colgroup, komórka nagłówka odnosi się do komórek tabeli wybranych automatycznie na podstawie kontekstu