Atrybut multiple

> Dodaj do ulubionych

Atrybut logiczny multiple oznacza, że element formularza, dla którego jest zdefiniowany może przyjmować kilka wartości. Atrybut ten ma zastosowanie tylko do elementów input typu email i file.

Przykład użycia

Element input typu email reprezentujący pole Cc klienta poczty przyjmujące kilka adresów e-mail.

<label>Cc: <input type=email multiple name=cc></label>

Gdyby użytkownik miał wśród swoich kontaktów osoby o nazwiskach Arthur Dent (adres e-mail art@example.net) i Adam Josh (adres e-mail adamjosh@example.net), to po wpisaniu przez niego litery a w polu e-mail przeglądarka mogłaby wyświetlić dwa sugerowane adresy e-mail.

Źródło przykładu: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/#attr-input-multiple

Składnia atrybutu multiple

<nazwa_elementu multiple>

<nazwa_elementu multiple="multiple">

Elementy związane z atrybutem multiple

Atrybut multiple dotyczy elementów input typu email i file oraz elementu select.

Wartości atrybutu multiple

Atrybut multiple jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <input type="email" multiple>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <input type="email" multiple="multiple">

Obsługa atrybutu multiple przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut multiple jest nowością języka HTML5.