Atrybut accesskey

> Dodaj do ulubionych |
Share

Atrybut accesskey służy do określania klawisza skrótu pozwalającego aktywować element na stronie internetowej, który ma ten atrybut zdefiniowany.

Przykład użycia

Poniższy element textarea można aktywować przy użyciu klawisza skrótu B.

<textarea accesskey="b">Jakiś tekst</textarea>

Składnia atrybutu accesskey

<nazwa_elementu accesskey="znak">

Wartości atrybutu accesskey

Wartość Opis Powiązane elementy
HTML4.01/XHTML HTML5
znak Klawisz, którego naciśnięcie spowoduje aktywowanie elementu a, area, button, input, label, legend, textarea Wszystkie

Obsługa atrybutu accesskey przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W języku HTML 4.01 atrybut accesskey był obsługiwany tylko przez elementy: a, area, button, input, label, legend oraz textarea. W HTML5 atrybut ten jest obsługiwany przez wszystkie elementy.

Sposób aktywacji skrótów klawiszowych

Aby aktywować element przy użyciu przypisanego mu skrótu klawiszowego, należy najpierw nacisnąć specjalną kombinację klawiszy, która może być inna w każdej przeglądarce internetowej.

Kombinacje klawiszy do uruchamiania skrótów klawiszowych accesskey w różnych przeglądarkach
Przeglądarka System operacyjny Kombinacja klawiszy
Chrome Linux Alt+znak
Chrome Mac OS X Ctrl + Option + znak
Chrome Windows Alt + znak
Firefox Linux Alt + Shift + znak
Firefox Mac OS X Control + znak
Firefox Windows Alt + Shift + znak
Opera Linux Shift + Esc + znak
Opera Mac OS X Shift + Esc + znak
Opera Windows Shift + Esc + znak
Internet Explorer Windows Alt + znak
Safari Mac OS X Control + Option + znak
Safari Windows Alt + znak