Atrybut accesskey

> Dodaj do ulubionych

Atrybut accesskey służy do określania klawisza skrótu pozwalającego aktywować element na stronie internetowej, który ma ten atrybut zdefiniowany.

Przykład użycia

Poniższy element textarea można aktywować przy użyciu klawisza skrótu B.

<textarea accesskey="b">Jakiś tekst</textarea>

Składnia atrybutu accesskey

<nazwa_elementu accesskey="znak">

Wartości atrybutu accesskey

WartośćOpisPowiązane elementy
HTML4.01/XHTMLHTML5
znakKlawisz, którego naciśnięcie spowoduje aktywowanie elementua, area, button, input, label, legend, textareaWszystkie

Obsługa atrybutu accesskey przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W języku HTML 4.01 atrybut accesskey był obsługiwany tylko przez elementy: a, area, button, input, label, legend oraz textarea. W HTML5 atrybut ten jest obsługiwany przez wszystkie elementy.

Sposób aktywacji skrótów klawiszowych

Aby aktywować element przy użyciu przypisanego mu skrótu klawiszowego, należy najpierw nacisnąć specjalną kombinację klawiszy, która może być inna w każdej przeglądarce internetowej.

Kombinacje klawiszy do uruchamiania skrótów klawiszowych accesskey w różnych przeglądarkach
PrzeglądarkaSystem operacyjnyKombinacja klawiszy
ChromeLinuxAlt+znak
ChromeMac OS XCtrl + Option + znak
ChromeWindowsAlt + znak
FirefoxLinuxAlt + Shift + znak
FirefoxMac OS XControl + znak
FirefoxWindowsAlt + Shift + znak
OperaLinuxShift + Esc + znak
OperaMac OS XShift + Esc + znak
OperaWindowsShift + Esc + znak
Internet ExplorerWindowsAlt + znak
SafariMac OS XControl + Option + znak
SafariWindowsAlt + znak