Atrybut spellcheck

> Dodaj do ulubionych

Atrybut spellcheck służy do określania czy w treści elementu mają być sprawdzane pisownia i gramatyka.

Przykład użycia

Treść poniższego akapitu powinna zostać sprawdzona pod kątem poprawności pisowni i gramatyki.

<p contenteditable="true" spellcheck="true">Treść akapitu.</p>

Składnia atrybutu spellcheck

<nazwa_elementu spellcheck="true|false">

Elementy związane z atrybutem spellcheck

Sprawdzanie pisowni i gramatyki może być wykonywane w następujących rodzajach treści:

  • Wartość elementów input, do których ma zastosowanie atrybut readonly, które nie są typu hasłowego oraz które są modyfikowalne (tzn. nie mają zdefiniowanego atrybutu readonly i nie są wyłączone)
  • Wartość elementów textarea, które nie mają zdefiniowanego atrybutu readonly i nie są wyłączone
  • Tekst elementów tekstowych
  • Tekst atrybutów edytowalnych elementów

Wartości atrybutu spellcheck

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
trueOznacza, że treść elementu ma być sprawdzana
falseOznacza, że treść elementu ma nie być sprawdzana
pusty_łańcuchTo samo, co true

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut spellcheck jest nowością języka HTML5.