Atrybut enctype

> Dodaj do ulubionych

Atrybut enctype służy do określania kodowania danych z formularza przesyłanych na serwer.

Przykład użycia

Dane poniższego formularza zostaną wysłane jako zwykłego tekstu.

<form action="skrypt.php" method="post" action="text/plain">
  Imię: <input type="text" name="imie" />
  Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko" />
  <input type="submit" value="Wyślij" />
</form>

Składnia atrybutu enctype

<form enctype="kodowanie danych">

Elementy związane z atrybutem enctype

Atrybut enctype dotyczy elementu form

Wartości atrybutu enctype

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
application/x-www-form-urlencodedPowoduje zakodowanie wszystkich znaków przed ich wysłaniem (spacje są zamieniane na znaki +, a znaki specjalne — na wartości szesnastkowe ASCII). Jest to wartość domyślna
multipart/form-dataPowoduje, że nie są kodowane żadne znaki. Wartości tej należy używać, gdy w formularzu występuje element input z atrybutem type ustawionym na file
text/plainPowoduje zamianę spacji na znaki + i pozostawienie znaków specjalnych bez kodowania

Uwagi

Atrybutu enctype można używać tylko w formularzach z atrybutem method="post".