Atrybut list

> Dodaj do ulubionych

Atrybut list służy do określania elementu zawierającego listę sugerowanych opcji dla elementu input. Jego wartością musi być identyfikator elementu datalist znajudującego się w tym samym dokumencie. Jeśli element input ma atrybut type ustawiony na hidden, checkbox, radio, file lub button, jego atrybut list jest ignorowany.

Przykłady użycia

Element input powiązany z listą opcji o identyfikatorze czynnosci.

<label>Co lubisz robić: <input type="text" list="czynnosci"></label>
<datalist id="czynnosci">
  <option value="ksuktanie">
  <option value="łochanie">
  <option value="chromchanie">
</datalist>

Składnia atrybutu list

<input list="identyfikator_listy_opcji" />

Elementy związane z atrybutem list

Atrybut list dotyczy elementu input.

Wartości atrybutu list

WartośćOpis
identyfikator_listy_opcjiOkreśla identyfikator listy opcji (elementu datalist), z którą powiązany jest element

Obsługa atrybutu list przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut list jest nowością języka HTML5.