Atrybut controls

> Dodaj do ulubionych

Atrybut logiczny controls służy do określania czy przeglądarka ma wyświetlić przyciski do sterowania odtwarzaniem pliku audio lub wideo, pozwalające np. włączyć, wyłączyć i wstrzymać odtwarzanie.

Przykład użycia

Poniższy element spowoduje wyświetlenie przycisków do sterujących odtwarzaniem filmu.

<video src="foo.ogg" controls> ... </video>

Składnia atrybutu controls


<video controls> — styl HTML
<video controls="controls"> — styl XHTML

Elementy związane z atrybutem controls

Atrybut controls dotyczy elementów audio i video języka HTML5.

Wartości atrybutu controls

Atrybut controls jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <video src="foo.ogg" controls>Akapit</video>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <video src="foo.ogg" controls="controls">Akapit</video>

Obsługa atrybutu controls przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut controls jest nowością języka HTML5.