Atrybut formmethod

> Dodaj do ulubionych

Atrybut formmethod służy do określania metody wysyłania danych z formularza i przesłania ustawienie atrybutu method formularza.

Przykład użycia

Naciśnięcie przycisku Wyślij spowoduje wysłanie formularza metodą POST, natomiast naciśnięcie przycisku Wyślij GET spowoduje wysłanie formularza metodą GET.

<form action="skrypt.php" method="post">
  Imię: <input type="text" name="imie" />
  Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko" />
  <button type="submit">Wyślij</button>
  <input type="submit" value="Wyślij GET" formmethod="get" formaction="skryptget.php" />
</form>

Składnia atrybutu formmethod

<nazwa_elementu formmethod="get|post">

Elementy związane z atrybutem formmethod

Atrybut formmethod można definiować dla elementów button i input typu submit.

Wartości atrybutu formmethod

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
GETPowoduje wysłanie danych formularza na serwer metodą GET
POSTPowoduje wysłanie danych formularza na serwer metodą POST

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut formmethod jest nowością języka HTML5.