Atrybut accept

> Dodaj do ulubionych |
Share

Atrybut accept służy do określania listy formatów plików, jakie użytkownik może wysłać, korzystając z pola formularza input type="file". Jeśli formatów jest więcej niż jeden, należy je od siebie oddzielić przecinkami.

Przykład użycia

Poniższy element input pozwala na wysyłanie plików w formacie PNG.

<input type="file" name="obraz" id="image" accept="image/png"/>

Składnia atrybutu accept

<input type="file" accept="format_pliku">

Elementy związane z atrybutem accept

Atrybut accept można definiować tylko dla elementów input typu file.

Wartości atrybutu accept

Wartość Opis HTML 4.01/XHTML HTML5
audio/* Pliki muzyczne
image/* Pliki graficzne
video/* Pliki wideo
typ MIME Standardowy łańcuch określający format pliku

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W języku HTML 4.01 wartością atrybutu accept musi być typ MIME. W HTML5 do zestawu tego dodano jeszcze wartości audio/*, video/* oraz image/*.

Zobacz również