Atrybut coords

> Dodaj do ulubionych

Atrybut HTML coords służy do określania współrzędnych obszaru łącza w mapie odsyłaczy.

Uwaga

Atrybutu coords nie można używać, jeśli element shape ma wartość default.

Przykład użycia

<img src="zwierzeta.jpg" width="600" height="500" alt="Zwierzęta" usemap="#zwierzeta" />

<map id="zwierzeta">
  <area shape="circle" coords="50,50,40" href="rosomak.html" alt="Rosomak" />
  <area shape="rect" coords="200,200,300,300" href="nutria.html" alt="Nutria" />
</map>

Składnia atrybutu HTML coords


<nazwa_elementu coords="współrzędne">

Elementy związane z atrybutem coords

W HTML5 atrybut coords dotyczy tylko elementu area, natomiast w HTML 4 — elementów a i area.

Wartości atrybutu coords

WartośćOpisHTML 4.01/HTMLHTML5
x1,y1,x2,y2Dotyczy kształtu rect zdefiniowanego w atrybucie shape. Wartości x1 i y1 definiują lewy górny róg prostokąta, a x2 i y2 — jego prawy dolny róg. Pierwsza z wartości musi być mniejsza od trzeciej, a druga – od czwartej
x,y,rDotyczy kształu circle zdefiniowanego w atrybucie shape. Współrzędne x i y określają położenie środka koła, a r jego promień. Dwie pierwsze wartości muszą być liczbami całkowitymi, a trzecia nie może być ujemna
x1,y1,x2,y2,..,xn,ynDotyczy kształu poly zdefiniowanego w atrybucie shape.

Pary wartości x i y definiują współrzędne wierzchołków wielokąta, których musi być przynajmniej trzy (sześć liczb – suma wszystkich wartości musi być parzysta).

Jeśli pierwsza i ostatnia para się różnią, przeglądarka automatycznie zamknie wielokąt przez dodanie odpowiednich wartości.

Obsługa atrybutu coords przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4 a HTML5

W języku HTML5 atrybut coords można definiować tylko dla elementu area, natomiast w HTML 4 — dla elementów a i area.