Atrybut required

> Dodaj do ulubionych

Atrybut logiczny required służy do oznaczania kontrolek formularza, których wypełnienie jest obowiązkowe. Do pól opcjonalnych zastosowanie ma pseudoklasa CSS :optional, a do obowiązkowych – :required.

Przykład użycia

Obowiązkowe pole tekstowe.

<input type="text" required>

Składnia atrybutu required

<nazwa_elementu required="required" />

<nazwa_elementu required>

Elementy związane z atrybutem required

Atrybut required dotyczy elementów input (nie licząc typów hidden, image, submit, reset oraz button), select i textarea.

Wartości atrybutu required

Atrybut required jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <input required>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <input required="required" />

Obsługa atrybutu required przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut required jest nowością języka HTML5.