Atrybut min

> Dodaj do ulubionych

Atrybut min służy do określania minimalnej wartości (liczby lub daty), jaką można wprowadzić w elemencie. W połączeniu z atrybutem max można zdefiniować dozwolony zakres wartości elementu. Wartość atrybutu min nie może być większa od wartości atrybutu max, jeśli jest on również zdefiniowany.

Przykłady użycia

Element input typu number przyjmujący wartości nie mniejsze od 30.

<input type="number" min="30">

Składnia atrybutu min

<nazwa_elementu min="liczba_zmiennoprzecinkowa/data">

Elementy związane z atrybutem min

Atrybut min dotyczy elementów input typu number, range, date, datetime, datetime-local, month, time i week oraz elementu meter.

Wartości atrybutu min

WartośćOpis
dataMinimalna data, jaką można wprowadzić w elemencie input
liczba_zmiennoprzecinkowaOkreśla minimalną wartość, jaką można wprowadzić w elemencie

Obsługa atrybutu min przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut min jest nowością języka HTML5.