Atrybut href

> Dodaj do ulubionych

Atrybut href służy do określania adresu URL, pod który prowadzi łącze lub bazowego adresu URL dla całego dokumentu (dotyczy elementu base).

Przykład użycia

Przykład użycia atrybutu href.

<a href="https://shebang.pl">shebang.pl</a>

Składnia atrybutu href

<nazwa_elementu href="URL">

Elementy związane z atrybutem href

Atrybut href dotyczy elementów a, area, link oraz base.

Wartości atrybutu href

WartośćOpisHTML 4.01/XHTML 1.0HTML5
URLWzględny lub bezwzględny adres URL

Obsługa atrybutu href przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer