Atrybut http-equiv

> Dodaj do ulubionych |
Share

Atrybut http-equiv służy do określania treści nagłówka odpowiedzi HTTP dla dokumentu HTML, tzn. serwer HTTP pobiera treść tego atrybutu i na jej podstawie tworzy odpowiedź HTTP, ale zobacz uwagi na dole strony.

Przykład użycia

Przykład użycia atrybutu http-equiv.

<head>
  <link rel="stylesheet" href="css/stylesheet.css" type="text/css" media="all" id="defaultstylesheet" />
  <meta http-equiv="default-style" content="defaultstylesheet" />
</head>

Składnia atrybutu http-equiv

<meta http-equiv="wartość">

Elementy związane z atrybutem http-equiv

Atrybut http-equiv dotyczy elementu meta.

Wartości atrybutu http-equiv

Niektóre wartości atrybutu http-equiv
Wartość Opis HTML 4.01/XHTML 1.0 HTML5
content-language Określa domyślny język strony internetowej. Stosowanie tej wartości jest odradzane na rzecz atrybutu lang dla elementu body
content-type Określa typ MIME i kodowanie znaków dokumentu. Składnia tej wartości jest następująca: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=zestaw_znaków_IANA" />, np. <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />. Stosowanie tej wartości jest odradzane na rzecz atrybutu charset dla elementu meta
default-style Określa preferowany arkusz stylów dla strony internetowej. Atrybut content musi zawierać identyfikator elementu link, którego atrybut href wskazuje arkusz stylów CSS albo identyfikator elementu style zawierającego arkusz stylów CSS.
refresh
  • Określa liczbę sekund, po upływie której powinno nastąpić odświeżenie strony. Liczba sekund powinna być wpisana w atrybucie content, np. <meta http-equiv="refresh" content="60" />
  • Określa liczbę sekund, po upływie której powinno nastąpić przejście do innej strony, jeśli atrybut content zawiera liczbę dodatnią i łańcuch znaków ;url='poprawny_adres_URL', np. <meta http-equiv="refresh" content="30;URL='/'">. Należy bardzo ostrożnie posługiwać się tą wartością, ponieważ odbiera ona użytkownikowi możliwość decydowania o sposobie przeglądania stron, a jej użycie stanowi złamanie zasad dostępności W3C
set-cookie Tworzy dane cookie (ciasteczko) o określonych nazwie, czasie ważności oraz wartości. Nie należy używać tej wartości, a w zamian za nią stosować nagłówek HTTP set-cookie

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W języku HTML5 atrybut http-equiv nie jest określany jako technika tworzenia nagłówków odpowiedzi HTTP przez serwery, lecz jako dyrektywa pragma używana przez przeglądarki.

Uwagi

Jeśli element meta ma zdefiniowany atrybut http-equiv, to nie powinien mieć atrybutu name.

Atrybut http-equiv ma zastosowanie tylko wtedy, gdy serwer nie wysyła zdefiniowanego w nim prawdziwego nagłówka HTTP.

Zobacz również