Atrybut inert

> Dodaj do ulubionych

Atrybut inert sprawia, że element dla którego jest zdefiniowany jest bierny, tzn. nie reaguje na działania użytkownika, może nie być brany pod uwagę przez funkcję wyszukiwania przeglądarki oraz może nie dać się zaznaczać w trybie tekstowym przez użytkownika. Jednak przeglądarka powinna umożliwiać użytkownikowi zniesienie ograniczeń dotyczących wyszukiwania i zaznaczania tekstu.

Przykład użycia

Poniższy akapit jest bierny.

<p inert>Bierny akapit</p>

Składnia atrybutu inert

<nazwa_elementu inert>
<nazwa_elementu inert="inert" />

Elementy związane z atrybutem inert

Atrybut inert dotyczy wszystkich elementów języka HTML5.

Wartości atrybutu inert

Atrybut inert jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <p inert>Akapit</p>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <p inert="inert">Akapit</p>

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut inert jest nowością języka HTML5.