Atrybut datetime

> Dodaj do ulubionych

Atrybut HTML datetime ma podwójne zastosowanie.

W elementach ins i del określa datę i ewentualnie godzinę odpowiednio wstawienia lub usunięcia fragmentu strony internetowej.

W elemencie time reprezentuje datę i ewentualnie godzinę w formacie czytelnym dla komputerów.

Przykłady użycia atrybutu HTML datetime

<ins datetime="2023-01-11"><p>Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.</p>
<del datetime="2023-01-22"><p>Kobyła ma mały bok.</p>
<p>Wyjeżdżam w góry w <time datetime="2023-12-31">Sylwestra </time>.</p>

Składnia atrybutu datetime

<del datetime="data-i-godzina"> <p>... </p> </del>

Elementy związane z atrybutem datetime

Atrybut datetime dotyczy elementów ins, del i time.

Wartości atrybutu datetime

Wartością atrybutu HTML datetime jest łańcuch reprezentujący datę i ewentualnie godzinę oraz liczbę sekund i strefę czasową. Poniżej znajduje się kilka przykładów.

Rok i miesiąc

2023-01

Rok, miesiąc i dzień

2023-01-22

Godzina z minutami

17:30

Godzina, minuty i sekundy

17:30:45

Pełna data i godzina

2023-01-22T17:30:45