Atrybut shape

> Dodaj do ulubionych

Atrybut HTML shape określa kształt obszaru reprezentowanego przez element area, który ma zostać utworzony na mapie odsyłaczy tworzonej przez element map.

Jego wartość jest ściśle powiązana z wartością atrybutu coords, który określa współrzędne położenia i wymiary określonego kształtu.

Przykład użycia

Poniższy element tworzy prostokątny obszar łącza

<area shape="rect" coords="20,30,60,120" href="gruszka.html" alt="Owoc gruszka" />

Składnia atrybutu HTML shape

<nazwa_elementu shape="default|rect|circle|poly">

Elementy związane z atrybutem shape

W HTML5 atrybut shape dotyczy tylko elementu area, natomiast w HTML 4 — elementów a i area.

Wartości atrybutu shape

WartośćOpisHTML 4.01/HTMLHTML 5
circleDefiniuje okrągły obszar łącza. kiedy jest zdefiniowana ta wartość, element area musi mieć dodatkowo atrybut coords o wartości składającej się z trzech liczb całkowitych rozdzielonych przecinkami, z których ostatnia nie może być ujemna.
defaultObszar łącza obejmuje cały obraz lub Pozostała przestrzeń poza zdefiniowanymi kształtami. Kiedy jest zdefiniowana ta wartość, element area nie może mieć atrybutu coords.
polyDefiniuje obszar łącza w kształcie wielokąta. W tym przypadku element area musi mieć dodatkowo atrybut coords o wartości składającej się z przynajmniej sześciu liczb całkowitych. Liczba tych wartości musi być parzysta
rectKwadrat – w tym przypadku element area musi mieć dodatkowo atrybut coords o wartości składającej się z czterech liczb całkowitych. Pierwsza z nich musi być mniejsza od trzeciej, a druga – od czwartej

Uwaga

Jeśli atrybut HTML shape nie ma wartości lub jego wartość jest nieprawidłowa, to domyślnie zostaje zastosowany stan rect.

Obsługa atrybutu shape przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4 a HTML5

W języku HTML5 atrybut shape można definiować tylko dla elementu area, natomiast w HTML 4 — dla elementów a i area.