Atrybut seamless

> Dodaj do ulubionych

Atrybut logiczny seamless sprawia, że dokument osadzony na stronie internetowej za pomocą elementu iframe jest renderowany w sposób nie odróżniający go od reszty strony, tzn. dokument zostaje osadzony tak, że wygląda jakby był integralną częścią tej strony.

Przykład użycia

Dokument osadzony na stronie internetowej w sposób dyskretny.

<iframe src="http://shebang.pl" width="1000" height="600" seamless></iframe>

Składnia atrybutu seamless

<iframe seamless="seamless">
<iframe seamless>

Elementy związane z atrybutem seamless

Atrybut seamless jest związany z elementem iframe.

Wartości atrybutu seamless

Atrybut seamless jest atrybutem logicznym (ang. boolean attribute), co oznacza, że nie ma żadnych wartości, a jedynie może być zdefiniowany lub nie. Atrybuty logiczne można definiować na dwa sposoby — w stylu języka HTML i XHTML:

  • HTML: należy tylko wpisać nazwę atrybutu, np. <iframe seamless></iframe>
  • XHTML: należy wpisać nazwę atrybutu i dodatkowo zdefiniować ją jako jego wartość, np. <iframe seamless="seamless"></iframe>

Obsługa atrybutu seamless przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Różnice między HTML 4.01 a HTML5

Atrybut seamless jest nowością w języku HTML5.

Zobacz również