Element meta

> Dodaj do ulubionych

Element meta służy do definiowania metadanych dokumentu, tzn. informacji opisujących ten dokument. Informacje te określa się w postaci par nazwa-wartość.

Przykłady użycia

<meta name="description" content="Strona zawierająca opis elementu meta języka HTML">
<meta name="author" content="Łukasz Piwko">

Kontekst użycia

Modele treści HTML5metadane, treść ogólna, treść syntagmatyczna
Elementy nadrzędneElementy head i noscript oraz elementy syntagmatyczne
Elementy potomneBrak — jest to element pusty
Znaczniki

Znacznik otwierający jest obowiązkowy, znacznik zamykający jest zabroniony

NormyHTML5 — podrozdział 4.2.5, HTML 4.01 — podrozdział 7.4.4.2
Interfejs DOMbrak
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5W HTML5 element meta ma nowy atrybut charset oraz został pozbawiony atrybutu scheme

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Atrybutem obowiązkowym elementu meta jest content, jeśli zdefiniowany jest atrybut http-equiv lub name. Jeśli żaden z tych atrybutów nie jest zdefiniowany, atrybut content jest zabroniony.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

AtrybutOpis
charsetOkreśla sposób kodowania znaków w dokumencie
nameOkreśla rodzaj metadanych definiowanych w danym elemencie meta. Atrybut ten może przyjmować następujące wartości:
  • application-name — określa nazwę aplikacji reprezentowanej przez stronę
  • author — określa autora dokumentu
  • description — określa krótki opis zawartości dokumentu
  • generator — zawiera identyfikator programu, za pomocą którego został utworzony dokument
  • keywords — określa oddzielane przecinkami słowa i frazy kluczowe opisujące zawartość strony
http-equivOkreśla treść nagłówka odpowiedziHTTP dla dokumentu
contentOkreśla treść właściwości wpisanej w atrybucie name

Uwagi

Atrybut name jest atrybutem globalnym, ale w elemencie meta ma specyficzne znaczenie.

Atrybutu itemprop nie można definiować wraz z atrybutem name, http-equiv ani charset.

Element meta powinien znajdować się w elemencie head.