Element div

> Dodaj do ulubionych

Element HTML div nie ma żadnego znaczenia semantycznego, tzn. nie reprezentuje żadnego określonego obszaru na stronie internetowej.

Służy jedynie jako kontener do grupowania innych elementów w celu zaprezentowania ich w określony sposób za pomocą arkuszy stylów (CSS) przez wykorzystanie atrybutu class lub id.

Elementu HTML div można na przykład użyć do oznaczenia grupy elementów, którą chcemy opatrzeć dodatkowym komentarzem wyświetlanym w chmurce za pomocą atrybutu title albo do oznaczenia grupy elementów w innym języku za pomocą atrybutu lang.

Przykład użycia elementu HTML div

<div title="Informacje o HTML">
  <p>Parę słów o języku <abbr>HTML</abbr>.</p>
  <p>Więcej o <abbr>HTML</abbr>.</p>
</div>

Specyfikacja

Modele treści HTML5Treść ogólna, treść wyczuwalna
Elementy nadrzędneWszystkie elementy, w których można używać elementów treści ogólnej i element dl
Elementy potomneElementy treści ogólnej lub, jeśli div jest potomkiem elementu dl, jeden lub więcej elementów dt, po których następuje jeden lub więcej elementów dd
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Standard HTML5
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML div nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element div obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.