Element ul

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML ul reprezentuje nieuporządkowaną listę elementów na stronie internetowej. Elementy te mogą być oznaczone różnymi symbolami, ale domyślnie stosowany jest czarny okrągły punktor.

Pozycje listy nieuporządkowanej reprezentuje element li.

Lista nieuporządkowana różni się od listy uporządkowanej tym, że jej kolejność pozycji nie ma znaczenia, tzn. zamiana ich kolejności nie spowodowałaby zmiany znaczenia całości. Zatem w postaci listy nieuporządkowanej można przedstawić na przykład listę zakupów, wykaz potrzebnych narzędzi itp.

Przykład użycia elementu HTML ul

<ul>
  <li>klucz francuski </li>
  <li>klucz oczkowy</li>
  <li>śrubokręt</li>
  <li>młotek</li>
  <li>szczypce</li>
  <li>piła </li>
  <li>miernik uniwersalny</li>
</ul> 

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 Treść ogólna, wyczuwalna (jeśli jest przynajmniej jeden potomny element li)
Elementy nadrzędne Elementy treści ogólnej
Elementy potomne li, script, template
Znaczniki Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Standard HTML5 4.4.5 The ol element
Interfejs DOM HTMLUListElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML ul nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element ul obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.