Element section

> Dodaj do ulubionych

Element HTML section reprezentuje ogólną sekcję stanowiącą samodzielny fragment treści strony internetowej. Sekcja taka zazwyczaj powinna zawierać nagłówek.

Sekcja nie ma żadnego szczególnego znaczenia semantycznego. Jest to po prostu pewien fragment treści, taki jak na przykład rozdział książki, karta zakładki, wyniki wyszukiwania itd. W elementach section można także umieścić poszczególne sekcje strony głównej witryny.

Przykład użycia elementu HTML section

...
<h1>Moja książka</h1>
<section>
  <h2>Rozdział 1. Jak to wszystko się zaczęło</h2>
  <p>Wszystko zaczęło się od tego, że…</p>
</section>
<section>
  <h2>Rozdział 2. Jak to się potoczyło dalej</h2>
  <p>Dalej było tak, że…</p>
</section>…

Specyfikacja

Modele treści HTML5Treść ogólna, treść wyczuwalna, elementy podziału na sekcje
Elementy nadrzędneElementy treści ogólnej z zastrzeżeniem, że element section nie może znajdować się w elemencie address
Elementy potomneElementy treści ogólnej
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Standard HTML54.3.3 The section element
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML section nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element section obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.