Element section

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML section reprezentuje ogólną sekcję stanowiącą samodzielny fragment treści strony internetowej. Sekcja taka zazwyczaj powinna zawierać nagłówek.

Sekcja nie ma żadnego szczególnego znaczenia semantycznego. Jest to po prostu pewien fragment treści, taki jak na przykład rozdział książki, karta zakładki, wyniki wyszukiwania itd. W elementach section można także umieścić poszczególne sekcje strony głównej witryny.

Przykład użycia elementu HTML section

...
<h1>Moja książka</h1>
<section>
  <h2>Rozdział 1. Jak to wszystko się zaczęło</h2>
  <p>Wszystko zaczęło się od tego, że…</p>
</section>
<section>
  <h2>Rozdział 2. Jak to się potoczyło dalej</h2>
  <p>Dalej było tak, że…</p>
</section>…

Specyfikacja

Modele treści HTML5 Treść ogólna, treść wyczuwalna, elementy podziału na sekcje
Elementy nadrzędne Elementy treści ogólnej z zastrzeżeniem, że element section nie może znajdować się w elemencie address
Elementy potomne Elementy treści ogólnej
Znaczniki Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Standard HTML5 4.3.3 The section element
Interfejs DOM HTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML section nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element section obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.