Element base

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element base określa podstawę wszystkich adresów URL na stronie internetowej.

Przykład użycia

Przykład użycia elementu base:

<head>
  <base href="https://shebang.pl/">
  ...
</head>

<body>
  <a href="/html/">Artykuły o HTML</a>
</body>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 metadane
Elementy nadrzędne element head
Elementy potomne Brak — jest to element pusty
Znaczniki Znacznik otwierający jest obowiązkowy, znacznik zamykający jest zabroniony
Normy HTML5 — podrozdział 4.2.3, HTML 4.01 — podrozdział 12.4
Interfejs DOM HTMLBaseElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML5

W HTML5 element base może mieć atrybut target

W HTML5 atrybut href elementu base może zawierać także względny adres URL

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Atrybutem obowiązkowym elementu base jest href.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

Atrybut Opis
target Określa sposób otwarcia łącza, np. w nowym lub tym samym oknie

Uwagi

Element base powinien znajdować się wewnątrz elementu head.