Element b

> Dodaj do ulubionych

Element HTML b reprezentuje fragment tekstu, na który autor chce zwrócić uwagę czytelnika, ale bez nadawania mu jakiegokolwiek specjalnego znaczenia.

Elementem tym można oznaczać na przykład słowa kluczowe, nazwy produktów w recenzjach, nazwy produktów w sklepie internetowym, pierwszy wiersz rozdziału itp. Można go użyć w każdym przypadku, gdy trzeba jakoś wyróżnić fragment tekstu, ale nie chodzi o nadanie mu jakiegokolwiek szczególnego znaczenia.

Jako że element b nie ma szczególnego znaczenia semantycznego, dobrze jest przypisywać mu różne klasy w zależności od tego, co zawiera, aby umożliwić wygodną modyfikację formatowania różnych przypadków użycia za pomocą CSS.

Na przykład słowa kluczowe abstraktu artykułu naukowego można oznaczać następująco: <b class="slowo-kluczowe">słowo kluczowe</b>.

Przykład użycia elementu HTML b

<p>Ten <b>wihajster</b> to doskonały produkt na piesze wycieczki po górach.</p>

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element b nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element b obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.