Element blockquote

> Dodaj do ulubionych

Element HTML blockquote reprezentuje blok dłuższego cytatu zaczerpniętego z innego źródła.

Jeśli znany jest adres URL tekstu źródłowego, to można go podać w atrybucie cite. Nie jest on jednak prezentowany wizualnie, lecz jest przeznaczony do użytku przez różnego rodzaju skrypty.

Źródło cytatu w formie wizualnej przeznaczone dla użytkownika można umieścić w elemencie cite.

Przykład użycia


<blockquote cite="https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman">
    <p>Richard Phillips Feynman (ur. 11 maja 1918 w Nowym Jorku, zm. 15 lutego 1988 w Los Angeles) – amerykański fizyk teoretyk; uznany w 1999 roku za jednego z dziesięciu najwybitniejszych fizyków wszech czasów.</p>
</blockquote>

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML blockquote nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element blockquote obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.

Dodatkowo element blockquote obsługuje atrybut cite, w którym można umieścić adres URL źródła cytatu.

Specyfikacja

Modele treści HTML5Treść ogólna, wyczuwalna
Elementy nadrzędneWszystkie elementy, w których można używać elementów treści ogólnej
Elementy potomneElementy treści ogólnej
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Standard HTML54.4.4 The blockquote element
Interfejs DOMHTMLQuoteElement