Element img

> Dodaj do ulubionych

Element img służy do wstawiania obrazów graficznych na strony internetowe. Należy pamiętać, że obraz taki nie zawsze może być widoczny, ponieważ użytkownicy korzystają także z przeglądarek tekstowych lub celowo wyłączają pobieranie obrazów, aby przyspieszyć wczytywanie stron.

Przykład użycia

Element wstawiający na stronę obraz w formacie PNG:

<img src="grafika.png" alt="Obraz przedstawiający widok">

Atrybuty obowiązkowe

Atrybutem obowiązkowym elementu img jest src określający ścieżkę do wstawianego pliku graficznego. W standardzie HTML nie zapisano, jakie formaty grafiki mają być obsługiwane, przez co każda przeglądarka może obsługiwać inny zestaw tych formatów.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML 5 oraz:

AtrybutOpis
alt

Zawiera tekst zastępujący obraz przeznaczony dla osób niewidomych albo korzystających z przeglądarek nie wczytujących grafiki. Brak tego atrybutu oznacza, że obraz jest ważną częścią treści, ale nie ma dla niego tekstowego odpowiednika. Jego ustawienie na pusty łańcuch oznacza, że obraz nie jest kluczową częścią treści

crossoriginSłuży do konfigurowania żądań CORS dla danych pobieranych przez element multimedialny
heightOkreśla wysokość obrazu w pikselach
ismapOznacza, że element daje dostęp do serwerowej mapy obrazkowej
usemap

Przypisuje element img do elementu map. Wartością atrybutu usemap musi być nazwa z krzyżykiem elementu map, np.:

<img src="grafika.png" usemap="#mapa" />
<map name="mapa">...</map>
widthOkreśla szerokość obrazu w pikselach

Kontekst użycia

Modele treści HTML5Brak, ponieważ jest to element pusty
Elementy nadrzędneKażdy element przyjmujący treścią ogólną
Elementy potomne

Brak, ponieważ jest to element pusty

ZnacznikiElement pusty
NormyHTML 4.01 — podrozdział 13.2; HTML 5 — podrozdział 4.8.1
Interfejs DOMHTMLImageElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W języku HTML5 element img ma nowy atrybut crossorigin

Atrybuty align, longdesc, name, hspace, vspace HTML 4.01 w HTML 5 zostały usunięte

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer

Zobacz również