Element nav

> Dodaj do ulubionych

Element HTML nav reprezentuje blok nawigacji na stronie internetowej. Może to być zestaw odnośników prowadzących do innych stron lub zestaw łączy do poszczególnych części bieżącego dokumentu.

W elemencie tym nie należy umieszczać wszystkich grup odnośników, a jedynie najważniejsze sekcje nawigacyjne.

Takim ważnym blokiem nawigacji może być na przykład główna nawigacja serwisu. Nie zalicza się do tej kategorii z kolei zestaw odnośników do strony kontaktowej, warunków użytkowania itp. zwyczajowo umieszczanych w stopce strony.

Na jednej stronie może znajdować się więcej niż jeden element nav. Przykładowo jeden z takich elementów może obejmować nawigację główną, a drugi – odnośniki nawigacji w obrębie dokumentu.

Przykład użycia elementu HTML nav

<nav>
  <ul>
    <li><a href="/html/">HTML</a></li>
    <li><a href="/css/">CSS</a></li>
    <li><a href="/javascript/">JavaScript</a></li>
    <li><a href="/cpp/">C++</a></li>
  </ul>
</nav>

Specyfikacja

Modele treści HTML5Treść ogólna, treść wyczuwalna, elementy podziału na sekcje
Elementy nadrzędneElementy treści ogólnej
Elementy potomneElementy treści ogólnej
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Standard HTML54.3.4 The nav element
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML nav nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element nav obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.