Element datalist

> Dodaj do ulubionych

Element HTML datalist reprezentuje zestaw opcji (elementów option) dla innych kontrolek formularza. Treść znajdująca się poza elementami option w tym elemencie stanowi treść awaryjną używaną przez stare przeglądarki. Element datalist sam nie jest prezentowany na stronie internetowej. Jego opcje można zobaczyć tylko, gdy połączy się go z innym elementem. Element ten można łączyć z elementami input za pomocą atrybutu list, tzn. atrybut list elementu input musi mieć przypisany identyfikator (wartość atrybutu id) elementu datalist

Przykład użycia elementu HTML datalist

Element datalist powiązany z elementem input. Opcje tego elementu datalist zostaną wyświetlone jako menu kontekstowe elementu input

<input list="przegladarki">
<datalist id="przegladarki">
  <option value="Chrome">
  <option value="Firefox">
  <option value="Internet Explorer">
  <option value="Opera">
  <option value="Safari">
</datalist>

W przeglądarce Chrome 108.0.5359.94 ten element wygląda tak:

Wygląd elementów input i datalist w Chrome 108

Wypróbuj u siebie:

Kontekst użycia

Modele treści HTML5treść ogólna, syntagmatyczna
Elementy nadrzędneelementy treści ogólnej
Elementy potomne

elementy treści ogólnej, option

ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
NormyHTML 5 — podrozdział 4.10.10
Interfejs DOMHTMLDataListElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

Element datalist został dodany w języku HTML 5

Obsługa przez przeglądarki

FirefoxChromeOperaSafariInternet Explorer
✔ — od wersji 10

Atrybuty obowiązkowe

Element datalist nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne