Element bdi

> Dodaj do ulubionych

Element HTML bdi informuje przeglądarkę internetową, że zawarty w nim tekst należy odizolować od otoczenia, ponieważ może być sformatowany w innym kierunku niż pozostała treść na stronie.

Tekstem w innym kierunku niż pozostała treść może być tekst napisany w jednym z języków pisanych od prawej, na przykład arabskim.

Przykład użycia elementu HTML bdi

Poniższy przykład został zaczerpnięty z dokumentacji HTML5 WHATWG.

<ul>
  <li>User <bdi>jcranmer</bdi>: 12 posts.
  <li>User <bdi>hober</bdi>: 5 posts.
  <li>User <bdi>إيان</bdi>: 3 posts.
</ul>

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element bdi nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element bdi obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.