Element body

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML body reprezentuje treść dokumentu. Prawidłowo zbudowany dokument HTML może zawierać tylko jeden element body.

Przykład użycia elementu HTML body

Specyfikacja

Modele treści HTML5 Brak
Elementy nadrzędne Element body musi być drugim dzieckiem elementu html
Elementy potomne Elementy treści ogólnej
Znaczniki

Znacznik otwierający można pominąć, jeśli element body jest pusty lub kiedy jego zawartość nie zaczyna się od spacji, komentarza, ani elementu meta, noscript, link, script, style lub template.

Znacznik zamykający można opuścić, jeśli element body ma znacznik otwierający, nie jest pusty oraz bezpośrednio po nim nie znajduje się komentarz.

Standard HTML5 4.3.1 The body element
Interfejs DOM HTMLBodyElement

Atrybuty obowiązkowe

Element HTML body nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element body obsługuje atrybuty globalne oraz następujące atrybuty obsługi zdarzeń:

 • onafterprint
 • onbeforeprint
 • onbeforeunload
 • onhashchange
 • onlanguagechange
 • onmessage
 • onmessageerror
 • onoffline
 • ononline
 • onpagehide
 • onpageshow
 • onpopstate
 • onrejectionhandled
 • onstorage
 • onunhandledrejection
 • onunload