Element cite

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML cite reprezentuje tytuł lub nazwę dzieła, np. książki, wiersza, artykułu, programu telewizyjnego, opery, utworu muzycznego, programu komputerowego, wystawy sztuki, rzeźby, obrazu, gry, filmu, raportu, menu, tweeta, oświadczenia pisemnego lub ustnego, strony internetowej itd.

Nie ma znaczenia, czy dane dzieło jest opisywane bardzo szczegółowo, czy zostało tylko wspomniane mimochodem.

Przykład użycia elementu HTML cite

<p><cite>Wielki człowiek z prowincji w Paryżu</cite> to znakomita powieść Balzaca opisująca losy młodego poety Lucjana Chardona de Rubempré.</p>

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomne Elementy syntagmatyczne
Znaczniki Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOM HTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element cite nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element cite obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.