Element summary

> Dodaj do ulubionych

Element HTML summary reprezentuje podsumowanie, podpis lub legendę nadrzędnego elementu details.

Element summary powinien być pierwszym dzieckiem elementu details. Jego kliknięcie powoduje rozwinięcie (jeśli jest zwinięta) lub zwinięcie (jeśli jest rozwinięta) treści ukrytej w elemencie details.

Przykład użycia elementu HTML menu

<details>
  <summary>Raport</summary>
    <h2>Raport za rok 2024</h2>
    <p>Niniejszy raport został sporządzony na żądanie…</p>
</details>

Kontekst użycia

Elementy nadrzędneElement summary może być pierwszym dzieckiem elementu details
Elementy potomneElementy treści syntagmatycznej zmieszane z elementami nagłówkowymi
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element summary nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element summary obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.