Element var

> Dodaj do ulubionych

Element HTML var reprezentuje zmienną. Pojęcie zmiennej jest tu dość szerokie i obejmuje zmienne, stałe, parametry funkcji itp. elementy kodu źródłowego programów, niewiadome w wyrażeniach matematycznych, symbole wielkości fizycznych, jak również elementy zastępcze w zwykłym tekście.

Domyślny sposób prezentacji zawartości tego znacznika zależy od przeglądarki, ale zazwyczaj jest ona wyświetlana czcionką pochyloną.

Przykład użycia elementu HTML var

Niewiadoma w wyrażeniu matematycznym

<p><var>x</var> + <var>y</var> = 7</p>

Zmienna w kodzie źródłowym programu

<p>Zmienna <var>length</var> określa długość w centymetrach.</p>

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element var nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element var obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.

Zobacz również