Element em

> Dodaj do ulubionych

Element HTML em reprezentuje emfazę, czyli podkreślenie lub uwypuklenie danego słowa lub fragmentu tekstu w taki sam sposób, w jaki podkreślamy pewne słowa przez zmianę intonacji i natężenie głosu w wypowiedziach ustnych.

Czytniki ekranu odczytują zawartość tego elementu, stosując dodatkowy nacisk intonacyjny.

Element em można zagnieżdżać i wówczas każdy kolejny poziom głębokości zagnieżdżenia oznacza silniejszy nacisk.

Przykłady użycia elementu HTML em

Element em zmienia znaczenie zdania przez położenie nacisku na jego wybrany fragment. Poniższe zdanie jest neutralne:

<p>Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.</p>

W poniższym zdaniu kładziemy akcent na fakt, że wilk nosił, a nie na przykład woził.

<p><em>Nosił</em> wilk razy kilka, ponieśli i wilka.</p>

Poniżej chcemy podkreślić, że to właśnie wilk, a nie na przykład baran albo lis, nosił.

<p>Nosił <em>wilk</em> razy kilka, ponieśli i <em>wilka</em>.</p>

Elementu em można także używać do podkreślania kontrastu, np.:

<p>Kiedyś paliwo kosztowało <em>5 zł</em> za litr, a dziś jest już po <em>8 zł</em>.

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element em nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element em obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.