Element samp

> Dodaj do ulubionych

Element HTML samp reprezentuje przykładowy lub rzeczywisty wynik wygenerowany przez program komputerowy, taki jak zwykła aplikacja, interpreter języka programowania, polecenie wiersza poleceń itd.

Standardowo zawartość elementu samp przeglądarki internetowe prezentują za pomocą domyślnej czcionki o stałej szerokości znaków.

Przykład użycia elementu HTML samp

<p>Kiedy przez przypadek w PHP wykonałem „polecenie” <code>::</code>, interpreter wyświetlił dziwnie wyglądający komunikat o błędzie <samp>Parse error: syntax error, unexpected '::' (T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM), expecting end of file</samp>.</p>

Wynik

Kiedy przez przypadek w PHP wykonałem „polecenie” ::, interpreter wyświetlił dziwnie wyglądający komunikat o błędzie Parse error: syntax error, unexpected '::' (T_PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM), expecting end of file.

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element samp nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element samp obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.