Element script

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element script służy do wstawiania do dokumentów HTML skryptów napisanych w językach programowania działających po stronie klienta. Skrypt może znajdować się zarówno bezpośrednio w treści tego elementu lub być dołączany z zewnętrznego pliku za pomocą atrybutu src.

Przykłady użycia

Przykłady użycia elementu script:
<script type="text/javascript">
  alert("Witaj, świecie!")
</script>

<!-- HTML5 -->
<script src="skrypt-javascript.js"></script>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 metadane, treść ogólna, treść syntagmatyczna
Elementy nadrzędne Element head i elementy syntagmatyczne
Elementy potomne Tekst skryptu
Znaczniki

Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe

Normy HTML5 — podrozdział 4.3.1, HTML 4.01 — podrozdział 18.2.1
Interfejs DOM HTMLScriptElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5

W HTML5 element script ma nowy atrybut async

W HTML 4.01 atrybut type jest wymagany, w HTML5 — nie

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Atrybutem obowiązkowym elementu script w języku HTML 4.01 jest type.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne oraz:

Atrybut Opis
async Umożliwia asynchroniczne wykonywanie skryptu
charset Określa sposób kodowania znaków w skrypcie
defer Sprawia, że skrypt zostaje wykonany dopiero, gdy skończy się przetwarzanie strony
type Określa język programowania użyty w skrypcie. Wartością tego atrybutu powinien być typ MIME. Jeśli atrybut ten jest pominięty, automatycznie skrypt jest traktowany jako napisany w języku JavaScript