Element textarea

> Dodaj do ulubionych |
Share

Element HTML textarea definiuje na stronie internetowej obszar tekstowy o nieograniczonej długości i liczbie wierszy.

Przykład użycia elementu HTML textarea

Obszar tekstowy o wysokości pięciu wierszy i szerokości 30 znaków.

<textarea rows="5" cols="30">
  shebang.pl to serwis internetowy zawierający bardzo wartościowe teksty o programowaniu...
</textarea>

Kontekst użycia

Modele treści HTML5 treść ogólna, syntagmatyczna, interaktywna, formularzowa oraz wyczuwalna
Elementy nadrzędne Elementy przyjmujące treść syntagmatyczną
Elementy potomne

Dane znakowe

Znaczniki Musi mieć znacznik otwierający i zamykający
Normy HTML 5 — podrozdział 4.10.3; HTML 4.01 — podrozdział 17.7
Interfejs DOM HTMLTextAreaElement
Różnice między HTML 4.01 a HTML 5 W HTML 5 dodano nowe atrybuty: autofocus, placeholder, form, required, dirname, maxlength oraz wrap,

Obsługa przez przeglądarki

Firefox Chrome Opera Safari Internet Explorer

Atrybuty obowiązkowe

Element textarea nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty globalne HTML 5 oraz:

Atrybut Opis
autofocus Atrybut logiczny powodujący, że mający go element jest automatycznie aktywowany po załadowaniu strony przez przeglądarkę
cols Określa szerokość obszaru tekstowego jako maksymalną liczbę znaków w wierszu
dirname Umożliwia przesyłanie wraz z formularzem informacji o kierunku tekstu w elemencie. Atrybut ten, jeśli zostanie użyty, nie może mieć jako wartości pustego łańcucha
disabled Atrybut logiczny oznaczający, że element jest wyłączony
form Służy do określania listy formularzy, z którymi związany jest element input
maxlength Określa maksymalną liczbę znaków, jaką użytkownik może wpisać w elemencie
name Określa nazwę elementu. Wartość tego atrybutu nie może być pustym łańcuchem
placeholder Tekst wyświetlany w polu tekstowym formularza i który znika, gdy użytkownik w tym polu kliknie
readonly Oznacza, że zawartość elementu można odczytać, ale nie da się jej zmienić
required Oznacza, że wypełnienie elementu formularza jest obowiązkowe
rows Określa definiuje wysokość obszaru tekstowego jako maksymalną liczbę wierszy tekstu
wrap Określa sposób zawijania wierszy w kontrolce