Element u

> Dodaj do ulubionych

Element HTML u służy do oznaczania fragmentów tekstu, które nie są wymawiane, ale mają wizualną reprezentację i odróżniają się wyglądem od reszty tekstu.

Znacznik u jest obecny w języku HTML od wielu lat. Początkowo miał charakter czysto prezentacyjny i oznaczał podkreślenie. W HTML5 jego znaczenie zmieniono, nadano mu wartość semantyczną, i nie należy go już używać w funkcji prezentacyjnej.

Do typowych zastosowań tego znacznika zaliczają się oznaczanie błędów ortograficznych oraz nazw własnych w tekstach w języku chińskim.

Standardowo zawartość elementu u przeglądarki internetowe ozdabiają podkreśleniem, ale dobrze jest to zmienić za pomocą CSS, aby nie mylił się z łączami.

Przykład użycia elementu HTML menu

<p>To jest <u>błond</u> ortograficzny.</p>

Kontekst użycia

Elementy nadrzędne Elementy, w których można używać elementów treści syntagmatycznej
Elementy potomneElementy syntagmatyczne
ZnacznikiZnaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe
Interfejs DOMHTMLElement

Atrybuty obowiązkowe

Element u nie ma atrybutów obowiązkowych.

Atrybuty opcjonalne

Element u obsługuje atrybuty globalne i atrybuty zdarzeniowe.